Služby

Nabízené služby


Výuka a výcvik žadatelů o řidičské oprávnění skupiny B

Hlavní pracovní náplň naší autoškoly.

S řidičským průkazem sk. B můžete řídit

 • motorová vozidla do nejvyšší povolené hmotnosti 3 500 kg určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, nebo převyšující 750 kg za podmínky, že největší povolená hmotnost jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg
 • lehké motocykly o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem motoru nepřevyšujícím 125 ccm + tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW vybavená automatickou převodovkou (Pouze na území ČR)

Kondiční jízdy


Kondiční jízdy jsou vhodné pro držitele řidičského oprávnění, kteří např. delší dobu neřídili, mají obavy z jízdy určitou trasou, stresuje je parkování, rozjezdy do kopce, prostě cokoliv, co si chtějí s pomocí instruktora připomenout a procvičit.


Poradenství pro mentory mladých řidičů ( L17 )

Od roku 2024 mohou na území ČR řídit vozidla skupiny B mladí řidiči již od 17ti let věku, ovšem pouze pod dohledem zkušeného řidiče - mentora.

Mentor musí být zapsaný v evidenční kartě konkrétního mladého řidiče a po celou dobu svého mentorství musí splňovat níže uvedené podmínky.

 • získal řidičské oprávnění skupiny B před více než 10 lety
 • je držitelem řidičského oprávnění sk. B nejméně 5 let nepřetržitě
 • v posledních 5 letech nepozbyl právo k řízení mot. vozidla
 • nemá zadržený řidičský průkaz
 • nemá v bodovém hodnocení zaznamenám žádný bod

Zodpovědným rodičům - mentorům nabízíme školení, v jehož průběhu se seznámí se způsobem vedení svého dítěte v autoškole. Znalost problematiky jim následně usnadní zodpovědnou roli mentora mladého řidiče.

Školení začínajících řidičů

V období dvou let od vydání prvního řidičského průkazu funguje takzvaný "řidičák na zkoušku".

Pokud čerstvý držitel řidičského oprávnění spáchá závažný dopravní přestupek a získá 6 bodů do bodového hodnocení řidiče, má povinnost absolvovat dopravně-psychologický pohovor u dopravního psychologa a školení začínajících řidičů v autoškole. Řidič musí do 3 měsíců od spáchání přestupku doložit absolvování uvedeného pohovoru a školení. Když tak neučiní, musí odevzdat řidičský průkaz a nesmí dále řídit.


Mezi závažné dopravní přestupky patří:

 • ohrožení pod vlivem návykové látky
 • těžké ublížení na zdraví
 • odmítnutí podrobení se zkoušce na alkohol
 • překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o více než 40 km/h
 • nebezpečné předjíždění
 • jízda na červený signál "Stůj!"
 • ohrožení chodce na přechodu
 • vjíždění na železniční přejezd přes zákaz
Vytvořte si webové stránky zdarma!