Ceník

Základní výuka a výcvik k získání řidičského oprávnění skupiny B

(cena zahrnuje zákonem stanovenou výuku teorie, 28 vyučovacích hodin
praktických jízd, výuku zdravotnické přípravy, tištěnou učebnici,
předvedení ke zkoušce z odborné způsobilosti)

22 000 Kč

Doplňovací jízda (45 min.)

(pro žadatele o ŘO po neúspěšné zkoušce z odborné způsobilosti)

700 Kč

Kondiční jízda skupina B (45 min.)
(pro držitele řidičského oprávnění)

700 Kč

Školení pro mentory (90 minut teorie + 90 minut praxe.)
(Školení pro mentory mladých řidičů v režimu L17.  Slouží ke zkvalitnění role mentora. Způsob vedení mladého řidiče by měl navazovat na způsob práce v autoškole.)

3 000 Kč

Školení začínajících řidičů

(45 min. konzultace + 135 min. jízda + 45 min. vyhodnocení)

6 000 Kč

Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti


test   500 Kč

jízda   700 Kč

Neomluvená absence (méně než 24 hodin předem)jízda   500 Kč

teorie   200 Kč

zkouška   2 000 Kč

Převod žadatele do jiné autoškoly / storno kurzu1 000 Kč

Nová výuka (3x neprospěl v testu)

Nový výcvik (3x neprospěl v jízdě)

4 000 Kč

18 000 Kč

Poplatky Městskému úřadu

(hradí se na pokladně MÚ v den zkoušky)


zkouška z odborné způsobilosti   700 Kč

opakovaná zkouška test / jízda   100 / 400 Kč

Vytvořte si webové stránky zdarma!