Jednička mezi autoškolami

Proč Autoškola 1

 • Chceme být jedničkou ve svém oboru
 • Žadatel je pro nás na prvním místě
 • V autě vždy jen učitel a jeden žák
 • Snažíme se o úspěch při první zkoušce
 • Hodnocení zkoušky na jedničku


 • Moderně vybavená snadno dostupná učebna v Písku
 • Pohodlné auto vybavené klimatizací
 • Klidný a trpělivý instruktor s bohatými zkušenostmi z výuky v hustém provozu velkého města
 • Autocvičistě
 • Tištěná učebnice pro každého v ceně
 • Výuka zdravotnické přípravy v ceně kurzu


Služby

Nabídka našich služeb

Provádíme výuku a výcvik žadatelů o řidičské oprávnění skupiny B.

Průběh kurzu i náplň jednotlivých vyučovacích hodin je přizpůsoben individuálně každému žákovi tak, aby na každé lekci získal co nejvíce nových znalostí a dovedností.

 • Výuka a výcvik pro získání řidičského oprávnění skupiny B
 • Kondiční jízdy
 • Konzultace pro mentory mladých řidičů v režimu L17
 • Školení začínajících řidičů
 • Odborné poradenství

Více informací

Průběh kurzu

Před zahájením kurzu k získání řidičského průkazu je potřeba splnit zákonné podmínky a dodržet předepsaný postup. Mimo jiné:
 • Vyplnění písemné žádosti
 • Doložení zdravotní způsobilosti (lékařský posudek)
 • Věk nejméně 15,5 let (pro ŘP sk. B v režimu L17), nebo 16,5 let (běžné B)
 • Obvyklé bydliště na území ČR

Kurz je zahájen po splnění uvedených podmínek. Na jeho začátku se žadatel seznámí se zásadami bezpečné jízdy a ovládání vozidla, následují jízdy na autocvičisti. Další lekce pokračují ve slabším a později silnějším městském provozu. Žák se učí parkovat, couvat, trénuje samostatnost a sebejistotu při ovládání vozidla.

 • 28 vyučovacích hodin výcviku v řízení vozidla
 • 12 vyučovacích hodin výuky v učebně
 • zdravotnická příprava

Podle potřeby a schopností jednotlivých žáků další doplňkové konzultace nebo jízdy.

Po absolvování "zkoušky nanečisto" pod vedením instruktora následuje přihlášení k finální zkoušce na příslušném Městském úřadu.


Zkouška nanečisto zahrnuje cvičný e-test a jízdu vozidlem. Instruktor vyhodnotí, zda je uchazeč již spolehlivě připraven k přihlášení ke zkoušce a doporučí případný další postup.

Ceník

Základní výuka a výcvik k získání řidičského oprávnění skupiny B

(cena zahrnuje zákonem stanovenou výuku teorie, 28 vyučovacích hodin
praktických jízd, výuku zdravotnické přípravy, tištěnou učebnici,
předvedení ke zkoušce z odborné způsobilosti)

22 000 Kč

Doplňovací jízda (45 min.)

(pro žadatele o ŘO po neúspěšné zkoušce z odborné způsobilosti)

700 Kč

Kondiční jízda skupina B (45 min.)
(pro držitele řidičského oprávnění)

700 Kč

Školení pro mentory (90 minut teorie + 90 minut praxe.)
(Školení pro mentory mladých řidičů v režimu L17.  Slouží ke zkvalitnění role mentora. Způsob vedení mladého řidiče by měl navazovat na způsob práce v autoškole.)

3 000 Kč

Školení začínajících řidičů

(45 min. konzultace + 135 min. jízda + 45 min. vyhodnocení)

6 000 Kč

Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti


test   500 Kč

jízda   700 Kč

Neomluvená absence (méně než 24 hodin předem)jízda   500 Kč

teorie   200 Kč

zkouška   2 000 Kč

Převod žadatele do jiné autoškoly / storno kurzu1 000 Kč

Nová výuka (3x neprospěl v testu)

Nový výcvik (3x neprospěl v jízdě)

4 000 Kč

18 000 Kč

Poplatky Městskému úřadu

(hradí se na pokladně MÚ v den zkoušky)


zkouška z odborné způsobilosti   700 Kč

opakovaná zkouška test / jízda   100 / 400 Kč

Kontakt

Jan Samšuk, IČ: 21200904

Učebna:

Roháčova 2572, 397 01   Písek

(1.patro, místnost číslo 130)

Provozní doba dle dohody a domluvených konzultací


Telefon:  +420774884724

E-mail: samsukjan@gmail.com

Facebook

Instagram

Vytvořte si webové stránky zdarma!